پلان ها معمولاً برای اهداف تکنیکالی مانند معماری ، مهندسی و یا نقشه کشی استفاده می شوند . هدف آنها در این رشته ها گرفتن تمام ویژگی های هندسی از یک سایت ، ساختمان ...