داده های ماهواره ای چگونگی حرکت ذرات به وسیله ی تندباد در جو زمین را نشان می دهند. زمانی که در ۱۵ فوریه ی ۲۰۱۳، شهاب سنگی با جرم ۱۱ هزار تن در میان جو زمین متلاشی شد، داده های ماهواره ای نشان دادند که در پشت سر آن، رگه هایی از گرد و غبار بر جای مانده که زمین را احاطه کرده است…