ستاره شناسان با استفاده از داده های تلسکوپ های فضایی اسپیتزر و کپلر ناسا نخستین ابرهای کشف شده بر روی یک سیاره ی فراخورشیدی بیگانه را نقشه برداری کردند. توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام سایت علمی بیگ بنگ و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.