نقشه

اشتراک گذاشته شده با :

نقشه بردری


inbr.ir
نقشه برداري
ﻛﻠﻴﺪ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن رﺷﺘﻪ. ﻧﻘﺸﻪ. ﺑﺮداري. آﺑﺎن. 1393. ﺷﻤﺎره ﺳﺆاﻻت. ﭘﺎﺳﺦ. ﺷﻤﺎره ﺳﺆاﻻت. ﭘﺎﺳﺦ. 1. 3. 31. 4. 2. 2. 32. 2. 3. 3. 33. 3. 4. 1. 34. 1. 5. 4. 35. 4. 6. 2. 36. 3. 7. 1.
fa.wikipedia.org
نقشه‌برداری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نقشه‌برداری (به انگلیسی: Surveying engineering ) یا مهندسی نقشه‌برداری، به علم اندازه‌گیری دقیق و تعیین موقعیت نسبی یا مطلق عوارض روی سطح زمین اطلاق می‌شود.
www.ncc.org.ir
سازمان نقشه برداري كشور
ncc.org.ir,سازمان نقشه برداري كشور,National Cartographic Center, Iran.